LDS46
Kunstwerkplaats

Onze werkwijze

Kunstwerkplaats LDS46 is nooit bedoeld een galerie of 'mini-museum' te zijn. Beeldende kunst, muziek, de geuren van gastronomie, aaneengesmeed met een stevige portie levenskunst, verleiden de bezoeker. Een bezoeker die zich vaak niet, of slechts zijdelings, bewust is deel uit te maken van een 'levend kunstwerk'. In LDS46 kun je werkelijk iedereen ontmoeten, ook jezelf. Met een knipoog en een vriendelijk gebaar drinken fictie en werkelijkheid - en nog zo wat tegenstellingen - hier uit hetzelfde glas. Waar spelers geen spelers zijn en de regisseur geen draaiboek heeft, is LDS46 een zelfsturend project. Doel en uitkomst? Die laten zich raden. Een gezamenlijke tocht met een ook meereizende horizon!